Kontakti

Kontakt - Ured koordinatora Brčko distrikta BiH u Vijeću ministara BiH

TELEFON: +387 (0) 33 282 682
FAX:            +387 (0) 33 282 683
E-mail:        brcko.distrikt@vijeceministara.gov.ba
ADRESA:  Trg BiH 1, 71000 Sarajevo


KOORDINATOR

MIROSLAV GAVRIĆ

TELEFON: +387 (0) 33 282 680; +387 (0) 33 282 682
FAX: +387 (0) 33 282 683
E-mail:  miroslav.gavric@savjetministara.gov.ba ; brcko.distrikt@savjetministara.gov.ba
ADRESA: Trg BiH 1, 71000 Sarajevo


POMOĆNIK KOORDINATORA ZA PRIVREDNA I  FISKALNA PITANJA

SLAVICA ŽIVANOVIĆ

TELEFON: +387 (0) 33 282 684
E-mail: slavica.zivanovic@vijeceministara.gov.ba
ADRESA: Trg BiH 1, 71000 Sarajevo


POMOĆNIK KOORDINATORA ZA PITANJA USTAVA, STATUTA, ZAKONODAVSTVA I PRAVNIH POSLOVA

ADMIR OPERTA

TELEFON: +387 (0) 33 282 681
E-mail: admir.operta@vijeceministara.gov.ba
ADRESA: Trg BiH 1, 71000 Sarajevo


POMOĆNIK KOORDINATORA ZA POLITIČKA I GRAĐANSKA PITANJA

SANJA ALATOVIĆ

TELEFON: +387 (0) 33 282 685
E-mail: sanja.alatovic@savjetministara.gov.ba
ADRESA: Trg BiH 1, 71000 Sarajevo


TEHNIČKI SEKRETAR

GORDANA CRNOGORAC

TELEFON: +387 (0) 33 282 682
FAX:            +387 (0) 33 282 683
E-mail:  gordana.crnogorac@savjetministara.gov.ba
ADRESA: Trg BiH 1, 71000 Sarajevo